Timor zebravink

Het komt me voor dat de Timor zebravink [Taeniopygia g. guttata] aan populariteit wint. Het gaat om een vrij goedkoop vogeltje dat makkelijk is in verzorging en net als zijn grote broer, Taeniopygia guttata, vrij eenvoudig te kweken valt. De Timor zebravink wordt, gezien zijn Indonesische afkomst, tot de Aziatische prachtvinken gerekend.

Herkomst. De Timor zebravink, 10 cm groot, is eigenlijk een heel mooi vogeltje met specifieke eigenschappen die naar ons aanvoelen absoluut moeten bewaard worden. De Timor is kleiner en ranker dan de klassieke zebravink maar verschilt er verder mee in de tekeningen (veel minder uitgesproken) maar ook in zang. In de inleiding schreven we dat het om in Indonesische vogel gaat maar meer specifiek komt het vogeltje ook voor op de Kleine Soenda-eilanden, Lombok en Timor. Aan dat laatste eiland heeft het ook zijn naam te danken. De natuurlijke biotoop bestaat uit graslanden met verspreidstaande struiken, houtland, ook langs kusten komt hij voor en verder wordt de Timor opgemerkt in cultuurlandschappen. Deze vogel voedt zich in hoofdzaak met zaden die vooral op de grond worden verzameld. In de eigen habitat kunnen groepjes tot honderd vogels worden waargenomen.

Dimorfisme. Volwassen vogels zijn bijzonder makkelijk uit elkaar te halen. Ook hier is de man duidelijk getekend met de karakteristieke mannelijke tekeningen, weliswaar in een afgezwakte vorm dan bij de klassieke zebravink. Gemeenschappelijk bezitten man en pop: snavellijn, traanstreep en staarttekening. En die laatste loopt slechts tot halfweg de staart. Bij beide geslachten kleurt de snavel rood, net als bij de klassieke zebravink, maar de snavelvorm is duidelijk scherper. Het oog en de pootjes bezitten dezelfde kleuren als bij de grotere broer.

Look alike. Hier kunnen we kort zijn, hier is de look alike, en dit sluit uiteraard nauw samen met wat voorafging, de immens populaire Australische zebravink.

Verzorging. De verzorging kan niet als moeilijk bestempeld worden waardoor dit vogeltje eigenlijk als een prima startvogel mag beschouwd worden voor de beginnende prachtvinkenliefhebber. De klassieke mengeling voor tropische vogels en dagelijks proper drink- en badwater is een goed begin. Aanvullingen/supplementen kunnen aangereikt worden via ei- en groenvoer maar ook via grit, maagkiezel en andere mineralen. Niet onbelangrijk is ook dat dit vogeltje graag buffalowormen en pinkies eet en er ook de nestjongen mee voedt. De Timor kan zowel in een buitenvolière/gemeenschapsvolière gehouden worden als in een kweekkooi. Daar komt bij dat het als een wat sterkere vogel beschouwd wordt als de doorsnee andere prachtvink. Van eind oktober tot eind maart hoort het echter, naar ons aanvoelen, thuis in een lichtjes verwarmbare en droge ruimte.

Nest. In de natuurlijke habitat loopt de kweektijd van november tot mei want dan is ook daar, dankzij de moessonregens, er een overvloed aan rijpende zaden om de jonge vogels groot te krijgen. De balts is best vergelijkbaar met die van de klassieke zebravink. De man zingt voor de pop met opgezette veren en dit in een opwaartse houding. Is ze tot paren bereid dan neemt ze een liggende houding aan waarbij er met de staart heen en weer wordt bewogen. Het spreekt voor zich dat er in de natuur een vrijstaand nest wordt gebouwd met natuurlijke materialen. De liefhebber die kiest voor een kweek in de broedkooi kan een halfopen nestkastje aanbrengen. De Timor aanvaardt het zonder meer. Met onder meer kokosvezel en sisal zal een eenvoudig nestje worden gebouwd.

Eieren & jongen. Het legsel is klassiek, het bestaat uit vier tot zes witgekleurde eieren. Beide seksen broeden en voeden de jongen samen op. De broedtijd bedraagt 13 dagen gerekend vanaf het derde ei. De jongen zijn bij hun geboorte vleeskleurig en met een lichte dons. Net als het geschiedt bij de Australische grijze zebravink verkleurt enkele dagen na de geboorte de huid, ze wordt gewoon donkerder. Drie weken na hun geboorte verlaten de jongen het nest. Ze worden nog twee weken nagevoed waarna ze als zelfstandig kunnen beschouwd worden. De jeugdrui verloopt zonder noemenswaardige moeilijkheden. Meerdere nesten per jaar zijn mogelijk.

 
Digiprove sealThis content has been Digiproved © 2022 Danny Roels

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *