Distelvink

Het dimorfisme tussen man en pop kan bij de distelvink [Carduelis carduelis] moeilijk groot worden genoemd. Toch is het er wel, en een kenner zal zeggen dat het rode masker bij de man mooi tot achter het oog kleurt daar waar dit masker bij de pop kleiner is en net niet tot achter het oog loopt. Bij jonge vogels is het minder dieper rood, eerder bruinrood.

Karakteristieken

 • De distelvink bezit een ranke lichaamsbouw met een vrij korte hals maar ook met dunne pootjes.
 • Rood masker.
 • Zwarte schedelkleur, witte wangen.
 • Rug en wangen: bruin.
 • Buik en stuit: wit.
 • Karakteristieke gele vleugelspiegels.
 • Witte randen op het uiteinde der slagpennen.
 • Karakteristieke paddenstoeltekening op de borst.
 • Zwart gekleurde staart. Bij de onderstaart zijn de drie buitenste staartpennen licht omzoomd waardoor er een onderstaarttekening ontstaat.
 • Kegelvormige maar toch vrij spitse snavel.
 • Grootte: circa 13 tot 14 centimeter.

Voedsel. De distelvink houdt vooral van vegetarisch voedsel waarmee ook de jongen perfect groot kunnen worden gebracht. Er is een voorliefde voor halfrijpe en rijpe onkruidzaden. De zaden die in de winter worden genuttigd bestaan uit boomzaden maar in lente en zomer, als er jongen te voeden vallen, houdt deze vogel vooral van distelachtigen waaronder ook het knoopkruid. In de vrijbaan voedt de distelvink de jongen (haast) alleen met vegetarische kost. Worden er toch insecten gevoed dan beperkt zich dit tot de groene bladluis. Apart is dat de distelvink bij het zoeken naar voedsel vaak acrobatische toeren uithaalt om de zaden te kunnen nuttigen. De lange snavel en de frêle pootjes zijn hierbij sterke hulpmiddelen. Een goed observator zal opmerken dat de distelvink in de natuur vrijwel nooit alleen voedsel zoekt. Altijd doet hij dit samen met soortgenoten, ook tijdens de broedtijd.

Nest. De distelvink wordt broedrijp rond de tiende levensmaand tot een jaar. Bij een natuurlijke kweek kunnen er per seizoen twee nesten worden geteld. Volgens de heersende temperatuur kan de man al eind februari of begin maart aan het baltsen gaan. Maar wat hij ook doet, het is de pop die bepaalt wanneer en waar er genesteld wordt en dus ook gepaard, dat is doorgaans midden april. Bij het baltsen staat de man doorgaans hoog op de poten terwijl zijn prachtige zang gehoord wordt. Hierbij tracht hij ook de pop te voeden. Wanneer de pop broedrijp is wordt er meermaals per dag gepaard. Het nest is een kunstwerk dat wordt gemaakt met natuurlijke bouwstoffen als plantenvezels, mossen pluizen en dierlijke haren. Opmerkelijk is dat er amper een broedterritorium verdedigd wordt en dat het dus gebeurt dat er meerdere nesten in elkaars nabijheid aangetroffen worden. Overigens, bijna vergeten, de pop bouwt het liefst haar nest in een boomtop.

Eieren. In het kleine komvormige nest worden er van vier tot zes eieren gelegd. Het ei van de distelvink is niet groot, het bezit een witte tot roosachtige kleur en is vooral aan de stompe kant bezaaid met bruinachtige stippen. 

Jongen. Ook hier is het bebroeden van de eieren een vrouwenzaak. De man doet hier niet aan mee maar toch maakt hij zich nuttig door de pop op het nest voedsel aan te reiken. De broedtijd loopt van twaalf tot veertien dagen. Een juveniele distelvink wordt blind en kaal geboren. Als er jongen zijn breekt er voor de man een zware week aan want hij moet voor én de jongen én de pop én voor zichzelf op zoek naar voedsel. De pop houdt intussen de jongen warm maar als die tijdens de tweede levensweek in de pluimen komen is ook zij niet te beroerd om samen met de man op voedseljacht te gaan. De jonge distelvink is een sterke groeier en zal na goed twee weken uitvliegen. Maar ver vliegt hij niet en houdt zich kort bij het nest op waar de ouders ze makkelijk kunnen vinden om aan nazorg te doen. Twee weken na het uitvliegen kunnen de jongen alleen verder en wordt er aan het tweede en tevens laatste nest van het seizoen begonnen.

 
Digiprove sealThis content has been Digiproved © 2022 Danny Roels

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *