Cultuurvogel, de bruine elzensijs

De elzensijs is lang niet alleen binnen de vogelliefhebberij gekend maar is ook bij de niet vogelliefhebber een bekende vogel. Zijn zangcapaciteiten zijn hiervoor een stuk voor verantwoordelijk waarbij komt dat het gaat om een vrij rustige maar ook heel sierlijke vogel. De algemeen groengele kleur wordt slechts onderbroken door een beetje zwart en dan nog alleen via het petje en de kinkleur van de man.

 

Elzensijs. Bruin. Man.

1969. In avicultuur heeft de elzensijs sedert lang de reputatie een goed kweekbare vogel te zijn. Het kon niet uitblijven dat er ook hier mutaties werden geboren waaronder de bruine die, vermoedelijk, de eerste was. In zijn onvolprezen werk ‘Europese cultuurvogels en hun mutaties’ schrijft Alois Van Mingeroet dat de eerste bruine elzensijs in 1969 werd gevangen in de natuur. Dit popje zou aan de basis liggen van alle bruine elzensijzen die op vandaag in onze volières rondvliegen.

Wat? De bruine elzensijs onderscheidt zich van de wildkleurige vogel door een visueel bruinere lichaamskleur die wordt veroorzaakt doordat het zwarte eumelanine in de bevedering naar bruin is gekleurd. De donsbevedering bij de wildkleurige vogel toont zwart, bij de bruine elzensijs is de dons bruin. Al bij al is dit een vrij klassieke gebeurtenis die bij meerdere vogelsoorten, al dan niet Europees, is gebeurd. Door het kweekgebeuren heen is de bruine elzensijs steeds vrij populair gebleven ook al kwamen er na hem ook nog andere mutaties. Zeker is ook dat bruin zich uitstekend leent om mooie combinaties met andere mutaties te kweken. Een goed voorbeeld hierbij is bruin-agaat (isabel) of nog bruinivoor.

Recessief geslachtsgebonden. Al heel vlug was duidelijk dat de bruine elzensijs tegenover de wildvorm een recessieve geslachtsgebonden vererving heeft. Uit de destijds gevangen pop werden dus in het eerste kweekjaar slechts split bruine mannen geboren, haar dochters waren wildkleurig. In het volgende jaar werden uit de splitmannen bruine poppen geboren en werd de bruine elzensijs in haar bestaan bevestigd.

Lijstje. Naar verluidt houden liefhebbers/lezers ervan om het volledige erfelijkheidslijstje te zien afgedrukt te staan al gaat het altijd weer om het klassieke voorbeeld. Let wel, wat volgt zijn louter theoretische benaderingen, in de praktijk kan het heel anders lopen. Voor wie goed doorgekleurde bruine elzensijzen wil kweken zouden we paring 2 en 5 willen aanraden.

 

Paring Man Pop
bruine man x wildkleur pop 50 % wildkleur/bruine mannen 50 % bruine poppen
wildkleur man x bruine pop 50 % wildkleur/bruine mannen 50 % wildkleur poppen
wildkleur/bruine man x bruine pop 25 % wildkleur/bruine mannen,

25 % bruine mannen

25 % wildkleur poppen,

25 % bruine poppen.

wildkleur/bruine man x wildkleur pop 25 % wildkleur mannen,

25 % wildkleur/bruine mannen,

25 % wildkleur poppen,

25 % bruine poppen.

bruine man x bruine pop 50% bruine mannen 50% bruine poppen

Zaden. Door middel van gespecialiseerde voedingen die voor tal van Europese en andere vogels bestaan is de verzorging weinig complex te noemen te meer daar de elzensijs ook valt voor heel wat onkruidzaden die in de natuur makkelijk te vinden zijn. Een toch wel aparte voorkeur lijkt er te zijn voor cichoreizaad al vallen elzensijzen ook voor zoete appel. Eivoer is belangrijk voor het opkweken van de jongen. Dierlijke eiwitten zijn niet echt nodig maar worden toch door de ouders gelust en aan de jongen doorgegeven. Wat dit laatste betreft zijn vooral ontdooide pinkies nuttig omdat die eenvoudig onder het eivoer te mengen zijn. Een tak met groene bladluis wordt aanvaard als een welgekomen geschenk. Dagelijks proper drink- en badwater kan ongemakken als coccidiose voorkomen. Geven we nog mee dat dit vogeltje makkelijk aanvet.

Huisvesting. De elzensijs, wildvorm of mutant, hoort tot de meest sterke vogels onder de Europese vinkachtigen. Wat wel nodig is, is bij voorkeur een kurkdroge huisvesting. De elzensijs leent zich goed voor de gemeenschapsvolière maar wie aan kleurenkweek denkt doet er goed aan de vogels of in een kleine kweekvolière te huisvesten of te opteren voor een ruimere kweekkooi.

Tentoonstelling. Man. Het spreekt voor zich dat er bij de bruine elzensijs zal gelet worden dat de bruine veervelden zo diep mogelijk bruin zijn. Verder dat die veervelden niet vlekkerig of tweekleurig bruin zijn.

Tentoonstelling. Pop. Zoals dat ook het geval is bij andere bruine vogels is de pop van de bruine elzensijs bruiner gekleurd dan de man. Zoals de lezer wellicht weet komt dit door het feit dat een pop van nature uit meer bruinbezit heeft dan de man. Een gele waas op de borst komt bij de bruine pop soms voor wat als foutief is. En zoals dat ook geldt voor andere bruine vogels kan het gebeuren dat het bruin door de rechtstreekse inwerking van het zonlicht op de bevedering opkleurt. Het resultaat is dan een vlekkerige vogel die het bij de keuring niet ver zal brengen.

 
Digiprove sealThis content has been Digiproved © 2022 Danny Roels

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *