Bonte reiger

Reigers zijn wereldburgers, ze komen in haast elke regio voor. Maar wie de bonte reiger [Egretta picata] wil waarnemen in zijn natuurlijk milieu moet reizen naar of, de Indonesische eilanden, of naar de Northern Territory in Australië. Zoals het reigers betaamt leeft ook hij rond moerassen, meren, lagunes en andere waterrijke gebieden. De bonte reiger wordt zelden alleen gezien, haast altijd verblijft hij in het gezelschap van soortgenoten of van andere vergelijkbare vogels als kwakken en/of andere reigerachtigen.

Grijs-blauw-wit. Het gaat om een mooie en zeer rustige, middelgrote, elegante reigerachtige die zich vooral karakteriseert in de kleuren grijs, blauw en wit. En dat blauw kan naargelang de lichtinval variëren in meerdere tinten. De lange nek, eigen aan reigerachtigen, bezit een witte kleur en die witte tint loopt verder uit op de borst. Op de kop bevinden zich langere veren waardoor er een kleine oprichtbare kuif ontstaat. Het oog is geel met een zwarte iris en geel is ook de kleur van de lange spitse snavel en de lange poten. De grootte van de vogel is een goede halve meter. Weet ook dat man en pop identiek gekleurd zijn. Deze reiger heeft een gewicht van 250 tot 350 gram. Er is slechts de nominaatvorm, verder zijn er geen beschreven ondersoorten.

Meerdere. Reigers en vergelijkbare vogels horen thuis in en rond waterrijke gebieden en dat is voor de bonte reiger niet anders. Zelf hebben we bemerkt dat vogel in The Northern Territory bij meerdere gelegenheden in grote aantallen kon worden gezien. En zoals dat voor dit soort vogels hoort wordt er vooral geleefd van wat het moeras, de lagune, de rivier enz. te bieden hebben.

Sociaal. Watervogels komen vaak in kleine of grotere benden voor en dit ook tijdens het kweekseizoen. Zoals u wellicht weet zijn er in The Northern Territory geen seizoenen zoals wij ze hier kennen. Er wordt daar enkel gesproken over het nat en het droog seizoen. Tijdens het droog seizoen houden de vogels zich in kleinere tot grotere benden op waar ze zich tegenover elkaar zeer sociaal gedragen. Er wordt vaak met meerdere vogels tegelijk gejaagd waarbij iedere vogel de andere heus wel zijn prooi gunt. Ook hebben we gezien dat er vaak met meerdere exemplaren tegelijk wordt gerust in bomen langs de waterkant. Markant is bij het vliegen de trage vleugelslag waarbij het silhouet typisch reigerachtig is, de nek wordt ingetrokken en de poten horizontaal gestrekt waardoor ze tot een eind voorbij de staart zijn op te merken.

Dierlijk. We kennen allemaal het beeld van jagende reigers waarbij de vogels half in het water staan en geduldig wachten op een mogelijke prooi om die dan met de lange en scherpe snavel te slaan. De bonte reiger houdt er een afwijkende jachtmethode op na. Liever dan de prooi af te wachten waadt hij zelf, geholpen door de lange poten, door het water en eet alles wat er voor hem te eten valt. Kleine visjes en amfibieën zijn welkom maar het meest voedt hij zich met waterinsecten.

Nat seizoen. In The Northern Territory heerst er het jaar door een warm en vochtig tropisch klimaat. Het natte seizoen, lees de regentijd, begint in november en loopt tot in april waarbij de meeste regen in januari valt. In die periode is The Northern Territory zeer moeilijk toegankelijk. De zelfs in het droge seizoen niet altijd makkelijk berijdbare wegen veranderen dan in modderpoelen en vaak stijgt het water er met meerdere meters. Maar, het begin van de regentijd is ook het begin van de kweektijd. Het nest wijkt geenszins af van dat bij de andere reigerachtigen en bestaat dus uit een platte schotel opgemaakt uit takken dat wordt geplaatst in een boomtop, gewoonlijk van vier tot zeven meter boven de grond. Gezien het sociale gedrag van de vogel worden er vaak meerdere nesten in elkaars nabijheid teruggevonden. Het reigerswijfje legt drie tot vijf blauwgroen gekleurde eieren die door de beide geslachten in drieëntwintig dagen worden uitgebroed. Bij de geboorte tonen de jonge reigertjes een geelbruine dons. De jongen worden met het eerder beschreven voedsel grootgebracht. De nesttijd bedraagt een kleine maand. Bij de nestverlating lijken de jongen in hun grijsbruin verenkleed en hun lange stelterige poten vrij onbeholpen maar daar komt spoedig beterschap in. Er is doorgaans slechts één kweekronde per seizoen.

 
Digiprove sealThis content has been Digiproved © 2023 Danny Roels

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *