Kruisingen: kanarie x elzensijs.

De kruising tussen kanarie en elzenijs geniet misschien niet meer die bewondering van weleer maar blijft toch zijn waarde hebben. Destijds gold de omgekeerde kruising, elzenijs x kanarie, als één der makkelijkst realiseerbare. Kanarie x elzensijs blijkt iets moeilijker te zijn maar echt niet onoverkomelijk. Een gouden regel, zoals zo vaak, is om te starten met jonge eigenkweek vogels die in het najaar samen zijn geplaatst en uiteraard verder konden rekenen op een optimale verzorging.

Sijs

Kanarie zwart-wit x elzensijs.Tekeningen. Het elzensijsje is op vandaag een behoorlijk kweekvogeltje geworden. De pop is sterker getekend dan de man en dan zeker op de borst en in de flanken. Het spreekt voor zich dat deze troef moet uitgespeeld worden want bij iedere kruising met kanariebloed wordt verwacht dat het product een duidelijke scherpe en symmetrische flanktekening toont. En bij het selecteren van de elzensijspop wordt er natuurlijk ook op gelet dat het vogeltje beschikt over een duidelijke en ook al scherpe kop- en rugtekening. Bovendien moet er ook de nodige aandacht voor de oogstrepen zijn. Ook die moeten net en duidelijk aanwezig zijn. En nog zijn we er niet, want we hebben ook de schouder- en de vleugelbanden. Precies, ook zij moeten duidelijk, net en zeer herkenbaar zijn.

Vorm. Een goed gevormde elzensijs bezit een bolrond figuur. Het is precies een dergelijk exemplaar wat we nodig hebben om de betere kruising te bekomen. Bovendien, en eigenlijk gaat het wat hand in hand, is een bolrond type bij de elzensijs doorgaans een vogeltje met een kort en goed gesloten staartje. Ook die eigenschappen worden het best in de kruising herkend.

Bril. Wie naar tentoonstellingen trekt met de elzensijs, of met kruisingen ervan, heeft ongetwijfeld reeds gehoord van ‘bril’. Met die ‘bril’ wordt eigenlijk bedoeld dat de oogstrepen te breed worden en doorlopen tot op het voorhoofd. Weet dat die oogstreep eigenlijk halfweg het oog begint en naar achteren hoort toe te lopen.

En nog ….

  • Een elzensijs met afhangende vleugels wordt nooit gebruikt.
  • Een pop zonder storende gele of bruine aanslag krijgt de voorkeur.
  • Ook mag de borstkleur niet bewolkt of vlekkerig zijn.

Kanarie

Tekeningen. Ook bij de kanarie, en zeker op vandaag met de zuiderse types, zijn heel fraai en sterk getekende exemplaren terug te vinden. Vogels met een fel getekende, ononderbroken rug- en flanktekening moeten de voorkeur krijgen op minder sterk getekende exemplaren. Vooral bij de kleurslagen zwart-wit, zwart-geel in zowel schimmel als intensief, zijn goede vogels terug te vinden.

Kanarie. Vorm. Net als bij de elzensijs letten we er ook bij de kanarie op dat de vorm goed is. Hierbij wordt vooral bedoeld dat alle lichaamsverhoudingen in harmonie tot elkaar staan. Vogels met een mooie ronde kop en brede (is niet gelijk aan zware) borst genieten de voorkeur.

En nog ….

  • De rug moet een rechte lijn vormen vanaf de nek naar de staart.
  • Net aansluitende vleugels tot tegen het lichaam is een vereiste. Kruisende of afhangende vleugels zijn niet gewenst.
  • Naast zwart-wit en zwart-geel is ook een mannelijke kanarie met de kleur agaat-geel, agaat-wit, isabel-wit en satinet-wit bijzonder geschikt voor de kweek van kruisingen met de pop van de elzensijs. Weet dat die vier genoemde kleurslagen geslachtsgebonden vererven. Dit houdt in dat alle jonge poppen de kleur van de vader (kanarie) zullen tonen.

Kweek. Voorbereiding. Na het uitzoeken van de oudervogels worden die beter in het najaar in een kleine kweekvolière of in een ruime broedkooi ondergebracht. Beide soorten worden tot de sterkere vogels gerekend mits ze tochtvrij worden gehuisvest. Tijdens de wintertijd kunnen we ons beperken tot het geven van zaden en water en een weinig eivoer. Kunstlicht hoeft niet. In het voorjaar bij het lengen van de dagen zullen beide vogels veel actiever worden. Wanneer we merken dat de kanarie de sijs voedt of najaagt kunnen we stilaan van een eerste nestje beginnen dromen.

Kweek. Nest. Het sijsje is een vogeltje van het licht. Ze bouwt dus haar nestje het liefst op een zonrijke plaats. Hiervoor kunnen onder meer gevlochten nestkorfjes gebruikt worden maar net zo goed bouwt ze een vrijstaand komvormig nestje in een conifeer met vooral fijn nestmateriaal als sisal, wol, watten, fijn hooi enz.

Kweek. Jongen. De jonge vogels worden grootgebracht met zaden, onkruiden, eivoer en een weinig dierlijke eiwitten in de vorm van pinkies en groene bladluizen. De jongen blijven drie weken in het nest en worden nog eens veertien dagen nagevoed.

Meerdere foto’s van kanarie x elzensijs en andere kruisingen vindt u in de fotogalerij onder kruisingen.

 

 
Digiprove sealThis content has been Digiproved © 2020 Danny Roels

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *